Ter verduidelijking: 
In dit artikel worden de woorden “Dichtheid” en “Dimensie” soms door elkaar gebruikt.
Dit omdat 4de dichtheid wordt verondersteld te worden ervaren in een 4 dimensionale werkelijkheid. 
Met “dichtheid” wordt een trillingsfrequentie bedoeld en niet een locatie, zoals met de term “dimensie” bedoeld wordt.
4de dimensie is een extra dimensie buiten de drie ruimtelijke dimensies.
Anders dan “tijd” (Einstein) 
Het is een extra ruimtelijke referentie. 
Deze toegevoegde “dimensie” maakt het mogelijk gelijktijdig naar buiten als naar binnen toe te visualiseren.
Sommige andere bronnen refereren naar dit als 5D (Ze rekenen “tijd” of het astrale als de 4de dimensie)
De semantiek verschilt, maar het is de werkelijkheid achter de woorden wat belangrijk is.

Wij geloven dat we in een 4de dichtheid zullen leven als iedereen, of een bepaald percentage nodig voor deze overgang, het niveau van Eenheidsbewustzijn heeft bereikt. (Ook bekend als Christusbewustzijn)

De Dimensies

0 dimensies is een punt. De eerste dimensie is gewoon een lijn. De tweede dimensie kan getekend worden op een stuk papier. Er zijn lengte en breedte, maar geen diepte. In de derde dimensie voegen we diepte toe: Lengte, breedte en hoogte.

Mensen zijn driedimensionale wezens

Mensen vanuit ons huidig perspectief zijn driedimensionale wezens. Omdat we twee ogen hebben en binoculair zien, zien we in drie dimensies, en begrijpen we deze drie dimensies zeer goed. Maar het stopt daar. Mensen worstelen met de vierde dimensie. Wat is de vierde ruimtelijke dimensie? Het idee klinkt gek voor ons. Maar de vierde ruimtelijke dimensie is niet zo gek of vergezocht als je zou denken.

Vergeet niet, als je een oog afdekt en naar een onbekende scène kijkt, zal je je dieptezicht verliezen. Als de scène bekend is of je herkent sommige objecten, zullen je hersenen dit compenseren en zal je zogezegd diepte zien. Maar dat is enkel omdat je al in drie dimensies hebt gezien.

Maar zonder uw tweede oog, zal je alleen in twee dimensies zien, zoals eenogige dieren. Deze eenogige dieren die nog nooit de derde dimensie hebben gezien, zullen waarschijnlijk net zoveel worstelen met de derde dimensie als wij met de 4de. Maar wij mensen weten dat het bestaat. We hebben de derde dimensie gezien!

Er bestaat ook een applicatie die de vierder ruimtelijke dimensie helpt visualiseren. U vindt deze hier.

Dimensies in Platte Wereld

Misschien zal dit verhaal het te helpen illustreren. Stel je mensen voor die leven op een platte wereld. Dit zijn tweedimensionale wezens die leven op een vlakke, twee-dimensionale wereld. Zij kunnen links, rechts, voor en achter en zien, maar er is geen boven of onder voor hen.

Op een dag beslist iemand op platte wereld om in één richting te lopen. Hij loopt en loopt en loopt, dan ontdekt hij iets schokkend. Hij is uiteindelijk terug waar hij begon!

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoewel platte wereld tweedimensionaal is naar de mensen toe, is deze in feite rond als een planeet. Zonder begrip van boven of beneden, is de wandelaar erin geslaagd om de cirkel rond te lopen en te eindigen waar hij begon.

Uiteraard zijn de mensen van de platte wereld verbijsterd. Hoewel ze het niet kunnen zien of begrijpen, hebben ze de derde dimensie ontdekt.

Kunnen we de vierde dimensie zien?

Het succes van 2009’s “Avatar” toont aan dat bioscoopbezoekers het verschil tussen 2D en 3D weten te waarderen, en ze zijn bereid om een beetje meer te betalen voor een upgrade. De meesten van ons zijn gewend aan het kijken naar 2D; hoewel tekens op het scherm verschijnen die diepte en textuur hebben, is het beeld in feite plat. Maar met een 3D bril zien we een wereld die vorm heeft, een wereld waarin we zouden kunnen lopen. We kunnen ons inbeelden in zo’n wereld te leven omdat we zelf in zo een wereld leven. De dingen in ons dagelijks leven hebben hoogte, breedte en lengte. Maar voor iemand die het leven enkel kent in twee dimensies, zou 3D onmogelijk te begrijpen zijn. Omdat we het leven enkel kennen in 3D, weten we niet hoe te kijken naar iets meer.

Edwin A. Abbot publiceerde in 1884 een novel die het probleem van het zien van andere dimensies illustreert. In “Flatland: Een Romance van vele dimensies”, beschrijft Abbot het leven van een vierkant in een tweedimensionale wereld. Leven in 2D betekent dat het vierkant omgeven is door cirkels, driehoeken en rechthoeken. Maar het enige dat het vierkant ziet zijn andere lijnen. Op een dag krijgt het vierkant bezoek van een bol. Voor het vierkant, lijkt de bol op het eerste zicht gewoon op een cirkel, en het vierkant kan niet begrijpen wat de bol bedoelt wanneer hij 3D objecten uitlegt. Uiteindelijk neemt de bol het vierkant mee naar de 3D wereld, en dan begrijpt het vierkant het. Hij ziet niet alleen lijnen, maar volledige vormen die diepte hebben. Aangemoedigd vraagt het vierkant aan de bol wat er voorbij de 3D wereld bestaat; de bol is geschokt. De bol kan zich geen wereld voorbij deze voorstellen, en staat op deze manier in de plaats van de lezer. Onze hersenen zijn niet getraind om iets buiten onze wereld te zien, en er zal waarschijnlijk iets uit een andere dimensie nodig zijn om het ons te doen begrijpen.

Maar wat is die andere dimensie? Mystici zagen het als een plaats waar geesten leefden, vermits ze niet gebonden waren door onze aardse regels. In zijn speciale relativiteitstheorie, noemde Einstein “tijd” de vierde dimensie, maar merkte op dat tijd onlosmakelijk verbonden is met ruimte. Science fiction liefhebbers zullen deze vereniging herkennen als ruimte-tijd , en inderdaad, het idee van een ruimte-tijd continuüm is eeuwenlang gepopulariseerd door science fiction schrijvers. Einstein beschreef de zwaartekracht als een buiging in de ruimte-tijd. Tegenwoordig beschrijven sommige natuurkundigen de vierde dimensie als elke ruimte die perpendiculair is tegenover een kubus – het probleem is dat de meeste van ons niet iets kunnen visualiseren dat perpendiculair is op een kubus.

De 4de Dichtheid

 “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen”

~ Jezus  

Is het mogelijk dat er andere werkelijkheden zijn waarvan we ons niet bewust zijn? Vandaag de dag spreken wetenschappers op een serieuze manier over zaken als dimensies, multi-dimensies, parallele universums, en multiversums, hetgeen niet zo heel lang geleden als sprookjes en fantasie werd beschouwd.

Is het ook mogelijk dat geavanceerde buitenaardsen die hebben geleerd in harmonie te leven met de materiële wereld omwille van hun spirituele principes, dezelfde soort wezens zijn waarnaar wij evolueren? En is deze geavanceerde bestaansplaats in een hogere dimensie?

God is geen statisch wezen en wij zijn dat ook niet. Ieder van ons wordt steeds een grotere en grootsere versie van wie we zijn. En dat betekent dat we evolueren en uitbreiden naar hogere omgevingen om te leren, exploreren, dienstbaar te zijn en een groter geestesbesef te krijgen. En wat evolueert er? Ons bewustzijn.

Momenteel bevinden we ons in de 3de dichtheid, fysieke realiteit. Elke dimensie heeft meerdere trillings- en bestaanslagen. Als zodanig gaat de hoogste laag van trilling in de 3de dichtheid over in het laagste niveau van de 4de dichtheid. Is dat de volgende stap in onze evolutie? Op te stijgen naar het laagste niveau van de 4de dichtheid?

Wanneer we evolueren naar deze hogere energetische en trillingsniveaus, hebben we de verschillende karakteristieken, geschenken en een uitgebreide manier van leven verdiend.

Bijvoorbeeld, degenen die momenteel in de laagste niveaus van de 4e dichtheid leven, hebben een lichter fysiek lichaam, leven honderden jaren, eten gezonder, communiceren via telepathie, zijn technologisch geavanceerder, hebben meer betekenisvolle relaties met hun partners, helen hun lichaam met hun geest, mediteren meer, hebben een groter bewustzijn, kennen het concept van de Eenheid van alle dingen, en leven in een grotere harmonie met de Universele Waarheden.

Houd in gedachten dat wezens in de 4de dichtheid niet op grote witte wolken in de ether zitten en 24 uur per dag zingen. Integendeel, hun levens zijn veel interessanter en minder beperkt dan de onze. Deze geavanceerde wezens zijn misschien in staat om het fysieke universum en andere dimensies naar wil te verkennen, maar geen hogere dimensies dan degene die ze momenteel bezetten.

Het fysieke universum waarin we ons momenteel bevinden is gevuld met wonderen en mysteries we ons niet eens kunnen voorstellen. Het is gigantisch en onbeschrijflijk en terwijl je deze woorden leest is het zich aan het uitbreiden.

Kijk maar naar enkele van de recente ontwikkelingen op onze planeet. We bouwen ruimtestations, ruimteschepen, en andere types van voertuigen om te exploreren, leren, ontdekken, en stellen ons vragen over de mysteries van het universum. We proberen ook te ontdekken of er ander leven is daarbuiten. Onze eigen astronauten vliegen rond in wat als UFO’s kan worden beschouwd voor personen die slechts 100 jaar geleden op deze planeet leefden.

Geavanceerde wezens die bestaan in andere dimensies hebben misschien de mogelijkheid om neer te dalen in de lagere dimensies en aldaar tijd door te brengen. Ze hebben het misschien verdiend om dit te doen. Wij hebben het recht om omhoog te gaan in de trillingsschaal en hun natuurlijk bestaansdomein binnen te treden nog niet verdiend.

Is het ook mogelijk dat sommige van deze geavanceerde ET’s hier gekomen zijn om ons te helpen door de eeuwen heen? Kunnen Jezus, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Moeder Teresa, en vele anderen zulke wezens uit hogere dimensies zijn? Ze kwamen in ieder geval ergens vandaan.

Wanneer je deze pagina’s leest, zal je waarschijnlijk beseffen dat er de laaste 40 jaar of zo een toenemend aantal New Age materiaal en spirituele en metafysische wijsheid bestaat die is uitgezaaid over de hele planeet voor al degenen die klaar zijn om de roeping te beantwoorden.

Binnen de New Age / spirituele boeken die ik heb gelezen, is er een gemeenschappelijk thema en dit gaat over de verschuiving naar 4de dimensionale realiteit.

De boeken zeggen dat grote en kleine kosmische cycli zich nu aan het afsluiten zijn, dat de planeet Aarde een gebied in de ruimte binnenkomt waar de trillingsenergie drastisch toeneemt en dat wij mensen en onze planeet worden beïnvloed door deze verhoging in kosmische energie. Hoewel dit vooropgestelde tijden zijn waarbij iedereen de kans kan grijpen er voordeel uit te halen, zullen sommige worden aangetrokken tot deze nieuwe energie en sommige niet.

Hand in hand met deze nieuwe golf van verhoogde energie zijn er goddelijk geïnspireerde leringen die zijn gestuurd om ons te voorzien van alternatieve waarheden en inzichten. Maar niet allen hebben gereageerd op deze boodschap.

Voor degenen die hebben gereageerd op de goddelijke uitnodiging die recent aan ons is gegeven, is hun bewustzijn en besef uitgebreid en hun trilling sneller dan die van de 3-dimensionale werkelijkheid.

Degenen die niet hebben gereageerd zullen verder naar beneden worden getrokken met de zwaarte van de 3-dimensionale realiteit samen met de op-ego-en-angst-gebaseerde overtuigingen en de lagere trilling.

Is het mogelijk dat dit alles nu gebeurt? Is er een maatstaf die we kunnen gebruiken om aan te tonen dat we begonnen zijn met het verschuiven van 3e dichtheid naar het laagste niveau van de 4de? Precies wat is de overgangservaring? Hoe weet je of je aan het verschuiven bent? Wat zijn de symptomen?

Hier zijn een paar gedachten om te overwegen als je vermoed dat je door het proces van innerlijke en persoonlijke transformatie aan het gaan bent en hierdoor een dramatische verschuiving in vibratie en bewustzijn ervaart…

Als analogie, denk aan de 3de en 4de dichtheid als twee dozen of twee verschillende ruimtes van elkaar gescheiden.

Verschuiven van de 3de naar de 4de dichtheid is zoals het weggaan uit ruimte “a” en je verplaatsen naar de ruimte “b”, alsof je een kamer verlaat en binnenkomt in een andere.

Het voelt alsof de “oude zelf” die je ooit was, voorbij is gegaan en de overblijfselen behoren tot de 3-dimensionale ruimte die je voorheen bezette.

Vandaag de dag, door middel van spiritueel ontwaken, innerlijke verandering en persoonlijke transformatie,  verhuizen de nieuwe “jij” en je steeds groter wordend bewustzijn, naar een hogere energie of werkelijkheid … de 4de dichtheid.

En hier komt de grote vreugdekreet. Ook al ben je aan het verschuiven naar een verschillende omgeving, je lichaam en je uitbreidende bewustzijn bestaan nog steeds zij aan zij met de oude realiteit.

Dus, als je over straat wandelt, ben je in staat de oude realiteit die je ooit bewoonde te voelen . Je bent je bewust van de mensen die er nog steeds middenin zitten. Je kunt zelf met hen omgaan, maar je voelt je niet langer vastgeklampt of geassocieerd met die omgeving of energie. Integendeel, je voelt je er helemaal los van ook al bevind je je er momenteel nog in.

Het is alsof twee verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan, elk met zijn eigen energie. En vandaag kan je voelen dat je nieuwe energie verschilt van die van hen

Met andere woorden, je kan voelen dat je in deze wereld, maar niet van deze wereld bent.

Interessant is dat je je bewust bent dat er twee verschillende realiteiten bestaan (de 3de en de 4de), maar degenen die nog steeds in de 3de zitten, kunnen de nieuwe werkelijkheid waar je naartoe bent overgegaan niet voelen, waarderen, begrijpen of er met relateren.

De aard van je trilling zal bepalen hoeveel je focus is verschoven van uw oude 3-dimensionale wereld in de nieuwe 4-dimensionale werkelijkheid.

Vele factoren zulen een invloed hebben op uw trillingsniveau. Deze omvatten de snelheid en de mate van uw spiritueel ontwaken, het voedsel dat je eet, de tijd die je besteedt aan meditatie, de grootte van de inspanningen die je levert om de mensheid te dienen, hoeveel je je geest-lichaam-geest complex ontwikkelt, je gedachten, je liefde naar anderen toe, de stappen die je neemt om de bronnen van negatieve energie te voorkomen, en zo verder.

Al deze acties beïnvloeden je energie en bewustzijn, die op hun beurt invloed hebben op je besef en focus, hoe je de wereld bekijkt en ervaart en hoe je je erover voelt. De som van al deze reacties zal invloed hebben op je trilling in de een of andere manier.

Hoe sneller je trilling, hoe sneller je exit van 3-dimensionale werkelijkheid naar de 4e is. Dus, afhankelijk van het individu en zijn of haar omstandigheden kunnen er gradaties zijn hoeveel van jou is verschoven van de 3de in de 4de dimensie.

Verschuiven naar de 4de dimensie, althans voor nu, is niet verdwijnen uit de omgeving om je heen en opgaan in de rook en weer verschijnen in een nieuwe wereld. Integendeel, het is een verschuiving in bewustzijn of een verschuiving in uw gemoedstoestand waarin je beseft dat je verhuisd bent naar een omgeving (4de dimensie), die gescheiden is van, maar gelijktijdig bestaat met de oude wereld waarin je bestond (3de dimensie).

Er zijn veel symptomen die volgen wanneer je begint te verschuiven van de 3de naar de 4de dimensie. Ik vermoed dat de grootste te maken heeft met hoeveel je bewustzijn is aangegrepen, wat je focus is (materialistisch versus spiritueel), en in welke mate je kijk op de werkelijkheid is veranderd.

Tot slot geloof ik dat indien je de effecten van deze shift wil ervaren in je gemoedstoestand, we een zekere afstand moeten nemen van zaken die ons verankerd houden in de 3de dimensie. Dit vergt vaak een radicale spirituele ontwaking en een aanpassing van je vroegere levensscript om zo het verschuivingsproces goed op gang te zetten.

In essentie ben je niet langer een deel van de gangbare realiteit.

Ik ben ervan overtuigd dat een Hogere Intelligentie bepaalt wanneer men klaar is om permanent over te schakelen naar het laagste niveau van de 4de dimensie. Als dat gebeurt, ben ik net zo van overtuigd dat we andere geavanceerde wezens zullen vergezellen waarnaar wij momenteel verwijzen als buitenaardsen. Dit om om te blijven leren en groeien op dezelfde manier als hen. Of we kunnen misschien tussen 2 dimensies blijven om anderen te helpen.

De nieuwe 4de Dimensionale Aarde

Zoals velen van jullie hebben gehoord, zal de aarde overgaan naar de 4de dimensie. De Aarde heeft al vele jaren toegang tot Hogere Dimensies. Echter zal iedereen evolueren naar een 4de dimensionaal bewustzijn. Dit betekent dat ons bewustzijn zal verschuiven van ‘Dienstbaarheid aan Zelf” of polariteitsbewustzijn (3D) naar “Dienstbaarheid aan Anderen” of Eenheidsbewustzijn (4D). Ik zal dit op een zo eenvoudig mogelijke manier proberen uitleggen.

De Aarde is een 3-dimensionale planeet, hetgeen betekent dat de fysieke omgeving een derde dimensie is. Omdat het een 3-dimensionale planeet is, hebben de inwoners een bewustzijn tot de 3de en sommige tot de 4de dichtheid. Echter kan een bewustzijn van de 3de dichtheid de 4de dimensie niet zien. De 4de dimensie is een spiritueel vlak. Dit is waarom sommige mensen geesten kunnen zien, terwijl anderen dit niet kunnen, omdat geesten in de 4de dimensie verblijven. Dus wanneer de Aarde zijn overgang naar een hogere dimensie maakt, zullen we allemaal toegang hebben tot de 4de dimensie omdat ons bewustzijn zal stijgen naar een 4de dichtheid bewustzijn. Zodoende zullen wij allemaal evolueren naar meer spirituele wezens. We zullen directe toegang hebben tot onze Ziel, spirituele gidsen, beschermengelen, wijsheid van vorige levens, kennis uit vorige levens, creativiteit uit vorige levens, etc. Spannend, nietwaar?

Nog steeds verward?

Ok, dus ik ben zeker dat de meeste van jullie jezelf hebben gevonden door zelfreflectie, of zelfrealisatie. Dit is een proces dat we doorlopen dat ons ons verleden laat doorzoeken om ons heden te appreciëren en onze toekomst te organizeren. Tijdens dit proces hebben sommige mensen waarschijnlijk uiteindelijk beseft dat elke strijd bijgedragen heeft aan wie ze zijn en hen een begrip van hun waarde heeft gegeven, samen met het doen inzien van hun ware Zielsdoel. Dit proces gaat over het einde van de ‘Dienstbaarheid aan Zelf”, hetgeen je onder de knie hebt. Daarom ben je jezelf aan het voorbereiden op de verschuiving van het bewustzijn naar “Dienstbaarheid aan Anderen.” Je staat steeds meer open voor je spirituele werkelijkheid, in plaats van alleen maar open te staan voor de fysieke realiteit. Dit betekent dat je meer verbonden wordt met iedereen om je heen en niet alleen met jezelf. Je staat meer open voor de ziel van een andere persoon in plaats van ze gewoon te zien als een ander mens.

Wordt je bewustzijn verschoven naar een hogere dimensie? (Kijk of je kan relateren met deze vragen)

-Betrap je jezelf mooie dingen voor anderen te doen? (Je begint de behoeften van anderen te erkennen en te begrijpen hoe ze belangrijker kunnen zijn dan die van jezelf.)

-Merk je op wie mensen echt zijn op zielsniveau? (Je ziet eindelijk de mensen voor wie ze zijn zonder hun fysieke verschijning te beoordelen.)

-Heb je opgemerkt dat je je scheidt van mensen, vrienden en familie van wie je voelt dat ze niet goed zijn voor je nieuwe bewustzijnsniveau? (Niet op een gemene manier maar realistisch. Je beseft wie je naar beneden brengt en wie je naar boven helpt. Het gaat allemaal om de trilling.)

-Valt het je op dat je nu zaken eet die je vroeger niet op prijs stelde? (Je lichaam kiest voedsel dat is goed voor je lichaam. Je bent je bewust van voedingsmiddelen die gezond zijn voor je fysieke en energetische lichaam. Aangezien het lichaam de gezondheid van het energetisch lichaam bepaalt, hetgeen het geestelijke lichaam is.)

-Is het je opgevallen hoe je lichaam steeds gevoeliger wordt voor de energie om je heen? (Je lichaam groeit spiritueel, hetgeen betekent dat je met mensen connecteert op een energetisch niveau waar je hun energie beter kan voelen.)

-Ben je beginnen voelen dat dingen je aanraken, of hoor je stemmen, zonder een fysieke aanwezigheid? (Dit zijn geesten van de 4de dimensie in interactie met je. Ze zijn niet te vrezen. Deze geesten zijn overleden dierbaren, beschermengelen, spirituele gidsen, etc.)

Er zijn veel meer symptomen van spirituele vooruitgang, zoals fysieke huiduitslag (ontgiften van het lichaam van geconsumeerde gifstoffen), vermoeidheid (de ziel die zich opnieuw verbindt met het fysieke lichaam), misselijkheid (van voedsel dat het lichaam verwerpt, en niet langer kan consumeren.), Hoofdpijn (van de opening van het derde oog), etc. Dit zijn de meest voorkomende. Ik moet u eraan herinneren dat elke persoon verschillende symptomen zal ervaren. Geen enkele spirituele vooruitgang is hetzelfde, want we zijn allemaal verschillend.

Van 3D naar 4D, een Hogere Orde van relaties

Wanneer het menselijke ras het Tijdperk van de Waterman betreedt, transformeert ons bewustzijn van het derde dichtheidslevel naar het vierde dichtheidslevel. Een van de karakteristieken van de derde dichtheid is afscheiding, of het nu om afscheiding van de Goddelijke Bron of van elkaar gaat, of de afscheiding van stukken van onszelf in onszelf. Dit idee van afscheiding is nodig geweest in de derde dichtheid om ons in de derde dichtheids ervaring te houden die we allemaal hebben gekozen.

Wanneer we overgaan van de 3D naar de 4D realiteit, verplaatsen we ons van afscheiding naar integratie. Daardoor kan het operationele uitgangspunt dat we hadden in 3D realiteit (gebaseerd op separatie) niet langer succesvol werken in 4D.

Wat we voelen in onze eigen groei (of het nu de relaties met geliefden, familie, vrienden of onszelf zijn) is bijna een gevoel van urgentie over het loslaten van bepaalde overtuigingen en perspectieven die we voor geruime tijd hadden. Wij worden als menselijk ras opgeroepen om de slachtoffermentaliteit te laten gaan, en in de plaats verantwoordelijkheid voor onze scheppingen en manifestaties te nemen.

David Hawkins schreef in Power vs. Force, “Door verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van zijn eigen waarnemingen, kan de waarnemer de slachtofferrol overstijgen en tot het begrip komen dat “niets buiten jezelf macht over je heeft. Het zijn niet de levensgebeurtenissen, maar hoe iemand op ze reageert en de houding die iemand aanneemt, die bepalen of zulke gebeurtenissen een negatief of een positief effect op iemands leven hebben, en of ze ervaren worden als kans of als spanning.”

Het volgende is een sociologische vergelijking van het operationele uitgangspunt van 3D realiteit versus 4D werkelijkheid.

3de-Dichtheid Relaties
De manier waarop mensen met elkaar omgaan in het 3de dichtheid bewustzijn.
4de-Dichtheid Relaties
De manier waarop mensen met elkaar omgaan in het 4de dichtheid bewustzijn.
SEPARATIE
Scheiding van identiteit.
Afgezonderd voelen als individuen.
Scheiding van God / Bron.
Afgezonderd van elkaar.
Afgezonderd van delen van onszelf.
Gebaseerd op illusie.
INTEGRATIE (EENHEID)
Begrijpen en ervaren dat alles en iedereen echt verbonden is.
We zijn Een.
Integratie met God / Bron.
DUALITEIT
Ziet de wereld als goed & slecht, juist & verkeerd.
Sterke ego gehechtheid aan “goed zijn” en “gelijk hebben”.
ACCEPTEREN ZOALS HET IS
De wereld zien zoals het is.
Hangt geen waardestandaard of dualistsche kijk aan wat is.
GEHEIMHOUDING 
Informatie achterhouden voor anderen & voor jezelf. Gesprekken over gevoelige onderwerpen vermijden.
Met geheimhouding komt mijn partner nooit te weten wie ik werkelijk ben. Ik hou me gescheiden van het grotere deel van mezelf.
EERLIJKHEID + OPENHEID
Totale eerlijkheid tegenover mijn partner.
Mijn partner komt te weten hoe ik echt ben. Eerlijkheid betekent 100% zijn wie ik echt ben.
Ik hou geen commentaar of informatie achter om te vermijden dat ik mijn partner kwets, of om de relatie te beheersen.
Ik kan nooit echt weten of voorspellen wat een ander zal kwetsen en hoe ze zullen reageren op mijn eerlijkheid.
Ik stop met de veronderstelling verantwoordelijkheid te hebben over anderen hun emoties, groei & reacties op mijn eerlijke niet-manipulatieve communicatie.
OP ANGST GEBASEERDE MONOGAMIE
Door mijn monogame relatie, ben ik “afgezonderd” van de kwetsbaarheid van het omgaan met eventuele andere relaties, daarom voel ik me “veilig” (gescheiden en veilig) .Ik gebruik het maatschappelijke of morele oordeel van schuld of schaamte naar mijn partner toe om in een monogame realtie te blijven
RELATIES DOOR KEUZE
Monogamie, Polyamorie, Polygamie, of
Poly-Fidelity, wat ook de keuze van relatie mag zijn, er is geen echt “goed” of “fout”. Alle relatietypes zijn neutraal. Elk type is “ok”. Als ik monogamie kies, betekent dit niet dat ik verwacht dat mijn partner daar ook voor kiest.
VOORWAARDELIJKE LIEFDE
Ik zal van je houden zolang je mijn behoeften en verwachtingen voldoet. Ik zal ophouden met van je te houden als je niet aan mijn verwachtingen voldoet
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
Zelfs als je niet aan mijn behoeften en verwachtingen voldoet, zal ik nog steeds van je houden. Ik hou van je voor wie je bent zonder dat ik je probeer te veranderen.
COMMITMENT
Ik heb commitment nodig om mijn angst om met andere relaties om te gaan tegen te gaan. Ook al verzekert commitment geen veiligheid, commitment laat me voelen of denken dat ik veilig ben.
IN HET HEDEN LEVEN
Ik blijf in het heden en ik heb geen verplichting nodig, want ik vertrouw erop dat de toekomst voor zichzelf zorg zal dragen. Commitment is niet relevant voor hoe ik me nu voel.
VERWACHTING 
Ik wil, verwacht en probeer ervoor te zorgen dat mijn partner mijn verwachtingen vervult. Ik gebruik mijn partner om mijn noden te voldoen. Ik ben niet tevreden zonder dat mijn verwachtingen ingevuld zijn.
GEEN VERWACHTINGEN
Ik vertrouw mijn partner en heb geen verwachtingen.
Ik geniet van mijn partner, maar zonder verwachtingen.
MANIPULATIE 
Ik gebruik voor de hand liggende of verborgen manipulatie zodat mijn behoeften zullen worden ingewilligd en ik mezelf kan blijven beschermen tegen mijn eigen angsten…Ik zie mijn partner enkel zoals ik het nodig heb of zoals ik wil dat ze zijn, niet hoe ze werkelijk zijn.
TOELATEN 
Ik sta mijn partner toe te zijn wie ze zijn of hoe ze willen zijn. Ik hou ervan en accepteer hoe ze werkelijk zijn.
DE BEHOEFTE OM TE CONTROLEREN
Ik heb geen vertrouwen dat alles gebeurt voor mijn hoogste goed, daarom moet ik de controle houden en de relatie vormen, zodat ze de vorm aanneemt zoals ik het wil.
Ik ben van mening dat ik mijn partner “bezit”.
ABSOLUUT VERTROUWEN
Ik vertrouw erop dat alles gebeurt voor mijn hoogste goed, dus ik heb geen wens of behoefte om mijn partner te controleren.
Mijn partner is een soeverein wezen, net zoals ik.
EEN RELATIE gaat boven PERSOONLIJKE GROEI PERSOONLIJKE GROEI gaat boven EEN RELATIE.
AFHANKELIJKHEID 
Ik ben afhankelijk van – en heb iemand nodig buiten mezelf om gelukkig te zijn.
ZELFVOORZIENING
Ik erken dat ik de medeschepper ben van mijn eigen werkelijkheid. Daarom ben ik het die mijn eigen geluk meegenereert.
EEN PERSOON KAN NIET VAN MEER DAN VAN 1 PERSOON HOUDEN
3-D benadrukt dualiteit. Als mijn partner ook begint te houden van een andere persoon, dan wil dat zeggen dat hij / zij minder liefde heeft voor mij.
EEN PERSOON KAN VAN MEER DAN VAN 1 PERSOON HOUDEN
4-D benadrukt multipliciteit.
Het maakt niet uit van hoeveel andere mensen mijn partner houdt, dit vermindert helemaal niet, op geen enkele manier, hoeveel liefde hij / zij heeft voor mij. Het maakt niet uit van hoeveel mensen ik hou, dit vermindert helemaal niet, op geen enkele manier, hoeveel liefde ik heb voor mijn partner.
Dat mijn partner MINDER TIJD met mij spendeert is niet goed.
Mijn parner’s liefde voor mij is gelijk aan de hoeveelheid tijd die hij / zij doorbrengt met mij..
Ik wil voorkomen alleen en op mezelf te zijn.
Om te voorkomen dat ik geconfronteerd wordt met de angst om alleen te zijn, hou ik me vast aan mijn partner
Dat mijn partner MINDER TIJD met me doorbrengt is ok
Als ik echt onvoorwaardelijk van mezelf hou, dan is de tijd doorgebracht met mezelf in waarde gelijk aan de tijd doorgebracht met mijn partner.
Ik hou evenveel van mezelf als van mijn partner, daarom is de tijd die ik alleen doorbreng net zo aangenaam als de tijd die ik doorbreng met mijn partner, en het is ok dat ik minder tijd doorbreng met mijn partner.
PIJN
Er is altijd pijn als ik functioneer vanuit de 3D relatie ‘mind-set’, omdat het is gefundeerd op scheiding en angst.
GELUK, PLEZIER, & EXTASE
Er is nooit enige pijn, maar geluk, genot en extase indien ik functioneer vanuit de 4D relatie ‘mind-set’.
EEN RELATIE EINDIGEN creëert PIJN & VERLIES.
Ik word afgewezen door mijn partner, dus ik ben boos en gekwetst.
Ik ben mijn richting kwijt.
Ik voel me gerechtvaardigd in mijn woede.
Ik haat mijn partner of vind mijn partner niet leuk.
EEN RELATIE EINDIGEN creëert geen PIJN & VERLIES.
In het besef dat deze relatie ons niet langer dient, kiezen we ervoor om deze harmonieus te beëindigen. Wij erkennen dat de relatie in verschillende richtingen gaat, en dus staan we toe deze te beeindigen, zonder harde gevoelens, maar met liefde.
Natuurlijk moeten we er zijn voor onze partner in goede en slechte tijden.
ANGST of PIJN van EENZAAMHEID
Ik ben afhankelijk van de fysieke aanwezigheid van mijn partner om me met hem / haar verbonden te voelen.
Ik heb mijn partner nodig langs mij of ik voel me bang en alleen.
VERBONDEN VOELEN met betekenisvolle anderen voorbij tijd en ruimte.
Zelfs als mijn partner ver weg is, of zelfs als ik mijn partner voor een lange tijd niet heb gezien, voel ik me er nog steeds erg mee verbonden. Overwegende dat de scheiding een illusie is, is samen verbonden zijn de realiteit, ongeacht de afstand.
WOEDEND OP EEN ANDER (SCHULD)
Ik ben boos op mijn partner voor het niet voldoen aan mijn behoeften, ik geef anderen de schuld van mijn ellende, ook al maakt verwijten me machteloos en voel ik me nog meer uit balans.
VERANTWOORDELIJKHEID BIJ MEZELF
Ik neem zelf de verantwoordelijkheid voor het mede creëren van een realiteit die ik niet verkies.
I begrijp dat ik zelf kies hoe ik de realiteit ervaar.
SLACHTOFFERROL
“Daders” & “Slachtoffers”
Ik kan anderen kwetsen.
Ik kan gekwetst worden door anderen.
Ik kan gekwetst worden door de commentaar of acties van anderen
IK CREEER MIJN EIGEN WERKELIJKHEID. 
Zelf-Verantwoordelijkheid & Empowerment
Ik begrijp dat er geen slachtoffers zijn, omdat elk een eigen werkelijkheid mede creëert. Ik kies hoe ik de werkelijkheid ervaar, en dit omvat ook de reacties van andere mensen op mijn acties. Ik kan nooit worden gekwetst door een andere persoon.  Alleen ik ben verantwoordelijk voor mijn reactie op opmerkingen of acties van andere mensen.
VERANTWOORDELIJK VOELEN voor de NODEN van mijn partner
Mijn partner zoekt aan zijn/haar noden te voldoen door mij, maar iemands noden kunnen nooit echt worden voldaan door iemand anders, dus mijn partner is gebonden om uiteindelijk boos op me te zijn voor het niet voldoen aan hun behoeften
VERANTWOORDELIJK ZIJN voor wat ik aan mijn PARTNER & RELATIE wil geven
Ik ben puur in mijn intentie in mijn relatie.
Ik ben 100% wie ik ben bij mijn partner.
Ik ben verantwoordelijk voor hetgeen ik geef aan onze relatie.

Vind je jezelf enigszins resoneren met deze 4D manier van relateren tot de wereld. Dat is een teken van je overgang naar 4D. Neem initiatief nu!

4D love

Advertentie