Het effect van Ayahuasca is een staat van veranderd, versterkt bewustzijn dat wordt ervaren na het drinken van het Ayahuasca brouwsel. Het proces van Ayahuasca is in principe dat van een fysieke reiniging of detox en psycho-emotionele release. De fysieke zuivering gaat gepaard met misselijkheid en eventueel andere emetische zuiverende effecten: overgeven, diarree, zweten, trillen, etc.

Op een psychologisch niveau, versterkt het Ayahuasca brouwsel alle gevoelens en percepties waardoor de ervaring van het denken, zelfreflectie, reactie en geloof levendiger en intenser wordt. Niet alleen de innerlijke ervaring van onze geest wordt versterkt, het deel van ons dat bewust is, wordt in staat om duidelijkere verbanden tussen gedachten, emoties en gedragingen te leggen. Dit resulteert in een ervaring die een volledig beeld laat zien van stukken uit ons leven, onze relaties, onze moeilijkheden of zogenaamde “problemen”, wat leidt tot inzichten over jezelf en een dieper begrip van de eigen werkelijkheid. In wezen wordt in de Ayahuasca ervaring niet alleen onze innerlijke wereld verlicht, maar ook de capaciteit van het bewustzijn wordt versterkt en uitgebreid.

De beelden die verband houden met de Ayahuasca ervaring, of ze nu chaotisch, verward, of levendig en intens zijn, dienen om ons de totaliteit van ons leven te tonen: de in-s en out-s van het bewuste en onderbewuste, onze emotionele reacties en gedragingen en hoe deze invloed hebben op onze relaties. Aan de andere kant zijn de visioenen vaak gewoon een andere vorm van reiniging, waardoor we de visuele indrukken kunnen verwerken – de invloed van de massamedia, TV, internet en andere psychosomatische en emotionele blokkades.

Ten opzichte van een persoon’s spirituele aspiraties, neemt de Ayahuasca ervaring de rol aan van een spontane onderwijzing. Zonder aanspraak te maken van een bepaalde fenomenologische status van wat de bron is van deze leringen, kan een Ayahuasca deelnemer zeer diepgaande inzichten, openbaringen krijgen, en zelfs het gevoel hebben geleid te worden. Hierop gebaseerd, verdient de Ayahuasca ervaring te worden benaderd met het grootste respect, zodat iemands houding of intentie is alsof ze een spirituele meester of leraar gaan ontmoeten.

Wie heeft baat bij Ayahuasca en hoe?

Het Ayahuasca proces helpt ons om meer dan een mentaal begrip van ons leven te verkrijgen. Het helpt om een op-het-hart-gebaseerd begrip van onze situaties te onthullen. Binnen de Ayahuasca ervaring is het heel moeilijk om je werkelijkheid te ontkomen, eerder het tegendeel – het opent iemands perceptie en bewustzijn en laat een persoon zijn geest in zijn totaliteit ontmoeten.

Gezien het feit dat het de kennis onthult van al de verschillende kanten van de persoonlijkheid, (de aangename aspecten, maar net zo goed de kanten waar we niet zo goed mee kunnen omgaan) is het letterlijk onmogelijk om het te gebruiken op een recreatieve manier of als trip naar andere realiteiten.

Hoewel Ayahuasca een potentieel krachtige ondersteuning is op het pad om onszelf te leren kennen, is het niet effectief wanneer het wordt benaderd op een passieve manier. Ayahuasca is niet iets van buitenaf dat “ingrijpt en een probleem in ons repareert” zonder onze opzettelijke bijdrage. Wat het een echte helper voor transformatie maakt is een sterke persoon zijn wilskracht, samen met de juiste motivatie en intentie.

Zoals hierboven beschreven, helpt Ayahuasca om de bekende ervaringen uit te breiden en te verdiepen, alsmede de bewustzijnscapaciteit als zodanig. Dus het belangrijkste voordeel is voor mensen die bewust het leven en hun relaties willen verkennen, en voor mensen die spirituele vervulling zoeken.

Ayahuasca wordt vaak beschreven als een genezer vanwege de innerlijke processen die het versnelt, die uiteindelijk lichamelijke veranderingen kunnen inzetten, psychosomatische en geestelijke verschuivingen in een persoon teweeg kunnen brengen, verandering van gewoonten, of het vrijkomen van verslavende patronen, etc. De Ayahuasca ervaring inspireert ons en helpt ons om te beginnen met veranderen, zodat een self-healing en echte transformatie kan gebeuren.

Ayahuasca kan een persoon aanzetten om een diepere blik op de werkelijkheid, ideeën, ideologieën of overtuigingen te nemen.

whatdoentheogensdo

Advertentie